ΑΡΧΙΚΗ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear

 

 
 
       
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ»

 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 

Με την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου (21.07.2010) με τίτλο «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» για πρώτη φορά θεσμοθετείται ο «Βοηθός Οδοντοτεχνίτη» (άρθρο 24).

Η Π.Ο.Ε.Ο., παρακολουθώντας πάντοτε στενά τις εξελίξεις στην Ε.Ε. είχε ήδη προνοήσει, προχωρώντας από το προηγούμενο κιόλας έτος σε σύμπραξη με την ΓΣΕΒΕΕ και άλλους φορείς, για την ανάληψη έργου από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. * (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης), στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δράσης, ώστε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ανάπτυξης 145 επαγγελματικών περιγραμμάτων, ν' αναπτυχθεί και το επαγγελματικό περίγραμμα του «Βοηθού Οδοντοτεχνίτη».
Μέσω της ανάπτυξης των επαγγελματικών περιγραμμάτων, αναγνωρίζονται και κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά προσόντα ταυτόχρονα με την επιδίωξη ουσιαστικής σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες των εργαζόμενων, των επιχειρήσεων και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Η ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος του «Βοηθού οδοντοτεχνίτη» έγινε υπό τον συντονισμό του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ. Συντονιστής και επιμελητής του περιγράμματος ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Σπύρου. Συντάκτες και συγγραφείς ήταν οι κ. Κωνσταντίνος Σπύρου, Ανδρέας Χατζημπατζάκης και Κωνσταντίνος Σαββίδης.
Την προσέγγιση των εργαζομένων για το περίγραμμα και το αναλυτικό του περιεχόμενο την διατύπωσε γνωμοδοτώντας ο κ. Αντώνης Σαλούρος.
Την προσέγγιση των εργοδοτών για το περίγραμμα και το αναλυτικό του περιεχόμενο την διατύπωσε γνωμοδοτώντας ο κ. Ιωάννης Λωρέντης.

Το επαγγελματικό περίγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη περιγραφή ενός επαγγέλματος:
τίτλος - ορισμός του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας
ιστορική αναδρομή και εξέλιξή του
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
ανάλυση του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας σε προδιαγραφές
απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες για την άσκησή του
προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων επαγγελματικών προσόντων
ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων

Ποιο είναι το όφελος για τον πολίτη;
Τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα:
αφορούν επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας
εντάσσονται στην εθνική βάση δεδομένων πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων
οδηγούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
προάγουν την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
συντελούν στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από την αγορά εργασίας
συμβάλλουν στην προώθηση της διά βίου μάθησης
ενισχύουν εν γένει την αξιοπιστία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Ο. θεωρεί, ότι η πιστοποίηση αυτή θα αποτελέσει τη βάση για την αναμενόμενη Υπουργική Απόφαση -που έπεται της δημοσιεύσεως του νέου νομοσχεδίου για την υγεία- στην οποία και θα καθορίζονται τα καθήκοντα του Βοηθού Οδοντοτεχνίτη.
Κατεβάστε το αρχείο >> ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ από την δικτυακή τοποθεσία του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.


________________________________________
* Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (www.ekepis.gr) είναι ο επίσημος εθνικός φορέας για την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας, διά βίου μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

 

© 2024 - Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών

Αριστοτέλους 14 - Αθήνα
 104 32 
Τηλ: 210 52 29 501
 fax: 210 52 46 280

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Web Design & Development: toothnews.gr