ΑΡΧΙΚΗ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear
 
 
       
  2019  
 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 

►Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση 2019 - Π.Ο.Ε.Ο.

Η Ετήσια  Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Π.Ο.Ε.Ο. , Αριστοτέλους 14, 5ος όροφος.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
10.00-10.30    Τακτοποίηση οικονομικών – Διαπίστωση Απαρτίας 
10.30-10.45    Εκλογή προεδρείου Γ.Σ. και Εφορευτικής Επιτροπής
10.45-11.30    Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
11.30-12.00    Οικονομικός Απολογισμός – Προϋπολογισμός – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
12.00-12.30    Διευκρινιστικές ερωτήσεις &  απαντήσεις
12.30-13.15    Διάλειμμα
13.15-14.00    Ομιλίες προσκεκλημένων & αντιπροσώπων
14.00-14.30    Δευτερολογία προέδρου
14.30-15.30    Ψηφοφορίες επί του προγραμματισμού και των προτάσεων:
α) Διοίκησης
β) Οικονομικών
γ) Προγραμματισμού   
    Αρχαιρεσίες  για Δ.Σ. & Ε.Ε.
 

2018

►Ετήσια Γενική Συνέλευση 2018 - Π.Ο.Ε.Ο.

Η Ετήσια  Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Π.Ο.Ε.Ο. , Αριστοτέλους 14, 5ος όροφος.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
09.30-10.00    Τακτοποίηση οικονομικών – Διαπίστωση Απαρτίας
10.00-10.05    Εκλογή προεδρείου Γ.Σ.
10.05-10.30    Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
10.30-10.45    Οικονομικός Απολογισμός – Προϋπολογισμός – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
10.45-11.00    Διευκρινιστικές ερωτήσεις &  απαντήσεις
11.00-11.30    Διάλειμμα
11.30-12.15    Ομιλίες προσκεκλημένων
12.15-13.15    Ομιλίες αντιπροσώπων
13.15-14.00    Δευτερολογία προέδρου
14.00-14.15    Ψηφοφορίες απαλλαγής και προτάσεων:
α) Διοίκησης
β) Οικονομικών
γ) Προγραμματισμού    

 

2017

►Ετήσια Γενική Συνέλευση 2017 - Π.Ο.Ε.Ο.

Η Ετήσια  Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Απριλίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Π.Ο.Ε.Ο. , Αριστοτέλους 14, 5ος όροφος.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
09.30-10.00    Τακτοποίηση οικονομικών – Διαπίστωση Απαρτίας
10.00-10.05    Εκλογή προεδρείου Γ.Σ.
10.05-10.30    Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου – Σύσταση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
10.30-10.45    Οικονομικός Απολογισμός – Προϋπολογισμός – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
10.45-11.00    Διευκρινιστικές ερωτήσεις &  απαντήσεις
11.00-11.30    Διάλειμμα
11.30-12.15    Ομιλίες προσκεκλημένων
12.15-13.15    Ομιλίες αντιπροσώπων
13.15-14.00    Δευτερολογία προέδρου
14.00-14.15    Ψηφοφορίες απαλλαγής και προτάσεων:
α) Διοίκησης
β) Οικονομικών
γ) Προγραμματισμού    

 

2016

►Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΠΟΕΟ / Τριετία 2016 - 2019

Πρόεδρος - Σαμαράς Θεόδωρος
Γεν.Γραμματέας - Σπανός Λεωνίδας
Α' Αντιπρόεδρος - Δάρης Θεόδωρος
Β' Αντιπρόεδρος - Κουτρούλη Σοφία
Ταμίας - Κλωνής Αναστάσιος
Μέλη:
- Γαβριηλίδης Παναγιώτης
- Καραισκάκης Παναγιώτης
- Καριωτάκης Αντώνιος
- Κωστόπουλος Παναγιώτης
- Λιβογιάννης Ευάγγελος
- Μητρούσης Θεόδωρος


►Ετήσια Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση 2016 - Π.Ο.Ε.Ο.

Η Ετήσια  Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Π.Ο.Ε.Ο. , Αριστοτέλους 14, 5ος όροφος.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
10.00-10.30    Τακτοποίηση οικονομικών – Διαπίστωση Απαρτίας 
10.30-10.45    Εκλογή προεδρείου Γ.Σ. και Εφορευτικής Επιτροπής
10.45-11.30    Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
11:30-11:45    Τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 1 του καταστατικού
11.45-12.15    Οικονομικός Απολογισμός – Προϋπολογισμός – Έκθεση Εξελεγκτικής 
                          Επιτροπής
12.15-12.45    Διευκρινιστικές ερωτήσεις &  απαντήσεις
12.45-13.30    Διάλειμμα
13.30-14.00    Ομιλίες προσκεκλημένων & αντιπροσώπων
14.00-14.30    Δευτερολογία προέδρου
14.30-15.30    Ψηφοφορίες επί του προγραμματισμού και των προτάσεων:
                          α) Διοίκησης
                          β) Οικονομικών
                          γ) Προγραμματισμού   
 Αρχαιρεσίες  για Δ.Σ. & Ε.Ε.

 

2015

►Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2015 - Π.Ο.Ε.Ο.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Π.Ο.Ε.Ο. , Αριστοτέλους 14, 5ος όροφος.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
09.30-10.00
Τακτοποίηση οικονομικών – Διαπίστωση Απαρτίας 
10.00-10.05
Εκλογή προεδρείου Γ.Σ.
10.05-10.30
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
10.30-10.45
Οικονομικός Απολογισμός – Προϋπολογισμός – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
10.45-11.00
Διευκρινιστικές ερωτήσεις &  απαντήσεις
11.00-11.30
Διάλειμμα
11.30-12.15
Ομιλίες προσκεκλημένων
12.15-13.15
Ομιλίες αντιπροσώπων
13.15-14.00
Δευτερολογία προέδρου
14.00-14.15
Ψηφοφορίες απαλλαγής και προτάσεων:
α) Διοίκησης
β) Οικονομικών
γ) Προγραμματισμού     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


► Συμπεράσματα & Αποτελέσματα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Π.Ο.Ε.Ο. - 17/01/2015

Δείτε το έγγραφο >>εδώ


► Έκτακτη Γενική Συνέλευση Π.Ο.Ε.Ο. - Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

 

Θέμα: Η διάταξη του άρθρου 32 του Νόμου "ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ"

Δείτε τη πρόσκληση >>εδώ

2014

 

►Αποφάσεις & Συμπεράσματα Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Π.Ο.Ε.Ο.
Δείτε το σχετικό έγγραφο >>εδώ


►Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2014 - Π.Ο.Ε.Ο.

 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Μαίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Π.Ο.Ε.Ο. , Αριστοτέλους 14, 5ος όροφος.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
09.30-10.00
Τακτοποίηση οικονομικών – Διαπίστωση Απαρτίας 
10.00-10.05
Εκλογή προεδρείου Γ.Σ.
10.05-10.30
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
10.30-10.45
Οικονομικός Απολογισμός – Προϋπολογισμός – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
10.45-11.00
Διευκρινιστικές ερωτήσεις &  απαντήσεις
11.00-11.30
Διάλειμμα
11.30-12.15
Ομιλίες προσκεκλημένων
12.15-13.15
Ομιλίες αντιπροσώπων
13.15-14.00
Δευτερολογία προέδρου
14.00-14.15
Ψηφοφορίες απαλλαγής και προτάσεων:
α) Διοίκησης
β) Οικονομικών
γ) Προγραμματισμού     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013
Εκλογές Π.Ο.Ε.Ο.,1η Ιουνίου 2013

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών διεξήγαγε εκλογές, την 1η Ιουνίου 2013, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία 2013-2016.

Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

Πρόεδρος: ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Α΄Αντιπρόεδρος: ΔΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Β΄Αντιπρόεδρος: ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔ/ΟΣ
Γενικός Γραμματέας: ΣΠΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Ταμίας: ΚΛΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Μέλη:

♦ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
♦ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
♦ ΚΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
♦ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ
♦ ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
♦ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 
2012
Αποφάσεις & Συμπεράσματα της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της Π.Ο.Ε.Ο. - 19/5/2012
 

Η Γ/Σ της Π.Ο.Ε.Ο., η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19/5/2012, η πρώτη μετά την απώλεια του προέδρου μας Γιάννη Λωρέντη που είχε εκλεγεί σ’ αυτή τη θέση από το 2004.

Εις ένδειξη σεβασμού προς τον ίδιο αλλά και προς την πορεία του στον κλάδο, το Δ/Σ είχε πάρει την απόφαση μετά τον θάνατο του να προχωρήσει σε αντικατάσταση της θέσης του προέδρου μετά το Συνέδριο, που δυστυχώς αναβλήθηκε.

Κατόπιν αυτού του γεγονότος, το Δ/Σ της Π.Ο.Ε.Ο., που συνεδρίασε στις 18/5/2012, προχώρησε σε συμπλήρωση των κενών θέσεων εκλέγοντας Πρόεδρο τον Θεόδωρο Σαμαρά και Γενικό Γραμματέα τον Ανδρέα Χατζημπατζάκη.

Διαβάστε περισσότερα για τη Γενική Συνέλευση

 

 

© 2024 - Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών

Αριστοτέλους 14 - Αθήνα
 104 32 
Τηλ: 210 52 29 501
 fax: 210 52 46 280

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Web Design & Development: toothnews.gr