ΑΡΧΙΚΗ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear
 
 
       
     

 
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2017
 
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2016
 
NEA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2015
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2014

 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2012
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
  2018    ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

►Δελτίο Τύπου | Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών

Εξελίξεις  στην Πρακτική Άσκηση του Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας, του Τμήματος Βιοιατρικών Επιστημών , του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

  >>Δελτίο Τύπου


►Επαγγελματικός Λογαριασμός

Βάσει της τωρινής νομοθεσίας, ο ΚΑΔ 3250 δεν είναι υπόχρεος σε επαγγελματικό λογαριασμό, οπότε δεν έχει την υποχρέωση να το δηλώσει στην ΑΑΔΕ διότι δεν συναλλάσσεται με ιδιώτες.
(Τα Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια δεν είναι υποχρεωμένα να έχουν POS)

Βέβαια, οι επαγγελματικοί λογαριασμοί είναι χρήσιμοι στα οδοντοτεχνικά εργαστήρια για συναλλαγές διαφορετικού τύπου, όπως εξόφληση τιμολογίων άνω των 500€, πληρωμή μισθοδοσίας, ενδοκοινοτικές συναλλαγές κ.α..

Για το λόγο αυτό, κάθε οδοντοτεχνικό εργαστήριο, βάση της φύσης των δραστηριοτήτων του, καλό είναι να συνεννοηθεί με τον υπεύθυνο λογιστή του για το αν θα ανοίξει επαγγελματικό λογαριασμό ή όχι.

Σχετική Νομοθεσία:

  >> ΦΕΚ 1445/2017

  >>Απόφαση 1005/2017

  >>Απόφαση 1128500

  >>Επαγγελματικός Λογαριασμός
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

►Αποπληρωμή Οφειλών ΕΟΠΥΥ

Συνάδελφοι,
Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και της παρακράτησης του 10% των τιμολογίων από τον ΕΟΠΥΥ.
Επικοινωνήστε με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις που καταθέτατε τα δικαιολογητικά σας, για τη συνέχιση της διαδικασίας.


►Προκήρυξη ΤΥΠΕΤ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συνεργατών Οδοντοτεχνιτών στη Θεσσαλονίκη

>> Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

>> Παράρτημα - Οδοντοτεχνικές Εργασίες

>> Τεύχος Πρόσκλησης

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

►Συνάντηση του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών στο Υπουργείο Υγείας και στον ΕΟΠΥΥ

  >> Δελτίο Τύπου ΠΣΟ
 

ΙΟΥΛΙΟΣ

►ΦΕΚ | Καθορισμός της διαδικασίας για τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού
| Θέσεις Οδοντοτεχνιτών 

ΑΔΑ: ΩΧΗΤ465ΦΥΟ-17Ε - Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων,της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα.

  >> Υπουργική Απόφαση

>> ΦΕΚ


►Ανοιχτή Επιστολή Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών, κ. Σαμαρά Θεόδωρου |
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών

>> Ανοιχτή Επιστολή


►ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δημοσιεύτηκαν οι πέντε (5) κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου που συγκροτούν το Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς και το Πρόγραμμα Σπουδών.

  >> Απόφαση Δ.Ε. του ΠΑΔΑ σχετικά με την ίδρυση των 5 κατευθύνσεων όπως αναρτήθηκε στη διαύγεια

Δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βιοιατρικών Επιστημών στην ιστοσελίδα του Π.Δ.Α.


Παράταση 6μηνη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής | 
Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών

  >>Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Α.Φ. 394 / 10-07-2018


Προγράμματα ΕΣΠΑ

Ενημερωθείτε  >>εδώ

ΙΟΥΝΙΟΣ

►Απάντηση ΠΣΟ | Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

  >>Επιστολή ΠΣΟ
 

ΜΑΙΟΣ

►Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Επιστολές ΠΣΟ & Προέδρου Τμ. Βιοιατρικών Επιστημών στον Υπουργό Παιδείας

  >> Επιστολή ΠΣΟ

  >> Επιστολή Προέδρου Τμ. Βιοιατρικών Επιστημών

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

►Οφειλές από Δημόσιους Φορείς

Οι συμβεβλημένοι συνάδελφοι με φορείς του Δημοσίου (ΕΟΠΥΥ, πρώην ΔΕΗ κ.α.), οι οποίοι δεν έχουν αποπληρωθεί παλιές οφειλές, παρακαλούμε να μας αποστείλουν στο email της ΠΟΕΟ (poeo@poeo.gr) μέχρι το τέλος Απριλίου τα δικαιολογητικά οφειλής που κατέχουν, ουτως ώστε η Ομοσπονδία να προβεί σε ενέργειες.

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διοικητικό Συμβούλιο | Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών Ν.Π.Δ.Δ.

Το Σάββατο 10.2.2018 θα πραγματοποιηθεί συνεδριάση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών.

>>

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

►Καταληκτική Ημερομηνία Εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών-Ν.Π.Δ.Δ.
   
02 Φεβρουαρίου 2018

Με τον Ν.4461/ΦΕΚ 38 Α’/28.03.2017, άρθρα 54-71 «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών»,  όλοι οι οδοντοτεχνίτες  που:

α) είναι απόφοιτοι  των πρώην Οδοντοτεχνικών Σχολών Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.,
β) είναι απόφοιτοι  των Τμημάτων Οδοντικής Τεχνολογίας των Σχολών Επιστημών Υγείας - Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι.,
γ) είναι απόφοιτοι  των Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία οδοντοτεχνίτη της ημεδαπής κατά την κείμενη νομοθεσία,
δ) είναι οι κάτοχοι άδειας επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, σύμφωνα με το ν. 1666/1986

υποχρεούνται να εγγραφούν στο νέο Σύλλογο.

Σας ενημερώνουμε ότι καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στον Π.Σ.Ο. είναι η
Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018.


Με το πέρας της ημερομηνίας, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ.Ο. θα προχωρήσει στην εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπει ο Νόμος.
 

  2017    ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

►Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Συνάδελφοι,

Το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας μετεξελίσσεται σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τίτλο Βιοϊατρικές Επιστήμες – Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας (Biomedical in Sience of Dental Τechnology).

Το νέο πανεπιστημιακό τμήμα έγινε εφικτό με τη συνεργεία των Τμημάτων της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας, Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Οδοντικής Τεχνολογίας και Οπτικής - Οπτομετρίας.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων εμπλουτίζονται και αναβαθμίζονται μέσα από το νέο πρόγραμμα σπουδών,  με την παρέμβαση του Υπουργείου όπου αυτό δεν μπορεί να συμφωνηθεί.

Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους καθηγητές του τμήματος και ιδιαίτερα την Πρόεδρο κα Τσόλκα Παναγιώτα για τη σταθερή και αδιαπραγμάτευτη στάση της στην ένταξη του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας στο πανεπιστήμιο.

Συνάδελφοι,
Μετά τη δημιουργία του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών- ΝΠΔΔ έρχεται η ακαδημαϊκή μας αναβάθμιση με την ένταξη μας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής να αποδείξει την ορθότητα  της κατεύθυνσης που έχουμε επεξεργαστεί για τον κλάδο.

>> Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας


Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Κ. Γαβρόγλου με τους Προέδρους Τμημάτων ΤΕΙ της ΣΕΥΠ και επαγγελματικών φορέων

Τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Κώστα Γαβρόγλου και των Προέδρων των Τμημάτων Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Οδοντικής Τεχνολογίας και Οπτικής και Οπτομετρίας καθώς και των εκπροσώπων των επαγγελματικών φορέων, ενώσεων και ομοσπονδιών... >>περισσότερα στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας


►ΕΣΠΑ | «Επιχειρούμε Έξω»

Στοχεύει στην εξωστρέφεια των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνείς εκθέσεις.
Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. €. Το ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Επιδοτούνται πλάνα συμμετοχής σε εκθέσεις έως 100.000 ευρώ.
Έναρξη υποβολών αιτήσεων στο https://www.ependyseis.gr από τις 08/01/18 με την πρόσκληση να μένει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολών.
Για τη συγκεκριμένη δράση, οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp…

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

►Επιμελητηριακές Εκλογές 

Οι επιμελητηριακές εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων θα πραγματοποιηθούν στις 2,3 και 4 Δεκεμβρίου 2017, ώρες διεξαγωγής 9:00π.μ. - 7:00μ.μ..

Στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών για τις εκλογές ανά την Ελλάδα συμμετέχουν και συνάδελφοι οδοντοτεχνίτες.


►Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας - Εκλογές

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν τη ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, και η ώρα διεξαγωγής των εκλογών θα αρχίσει από τις 9:00π.μ. – 9:00 μ.μ., στα γραφεία της ομοσπονδίας (ΠΑΤΟΥΣΑ 3 – Πλ. Κάνιγγος, 6ος όροφος).


►Συνέντευξη του Προέδρου της ΠΟΕΟ & Προέδρου της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του ΠΣΟ ΝΠΔΔ, κ. Σαμαρά Θεόδωρου.

    "Θεωρούσαμε πάντα ότι το οδοντοτεχνικό επάγγελμα για να αναβαθμιστεί δεν 
     αρκεί αυτό που ζει ο καθένας μας στο εργαστήριο του δουλεύοντας πίσω από
     τον πάγκο. Εκείνο που χρειάζεται και είναι απαραίτητο είναι οι θεσμικές
      αλλαγές"  >>περισσότερα στο toothnews.gr

 


►Απαλλαγή Πιστοποιητικού Ενεργητικής Πυροπροστασίας

Με βάση την υπ'αριθμ. οικ. 12997/145/Φ.15/28-11-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3284 τ.Β'/08-12-2014) με θέμα "Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας - Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας", τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια απαλλάσσονται από την έκδοση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας.


17.Δελτίο Τύπου

Συνάντηση με Υπουργό Παιδείας με θέμα Τμ.Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

>>εδώ
>>Υπόμνημα Τμ.Οδοντικής Τεχνολογίας

>>Δείτε τα Δελτία Τύπου της ΠΟΕΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

►Απάντηση Π.Ο.Ε.Ο. σε έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών - Δ/νση Οικονομικής Αστυνομίας

Παροχή Πληροφοριών για Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο

Έγγραφό Υπ.Εσωτερικών   >>εδώ

Απάντηση Π.Ο.Ε.Ο.   >>εδώ


►Επιστολή Π.Ο.Ε.Ο. στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Προδιαγραφές Χώρου Εγκαταστάσεως Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου & Εξοπλισμού                        >> εδώ 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | Εγγραφή - Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών Ν.Π.Δ.Δ.

Με τον Ν.4461/2017 ΦΕΚ 38’Α «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπανίων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν.4387/2016 και άλλες διατάξεις», στα άρθρα  54-71 συνιστάται ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (Π.Σ.Ο.)– Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείο Υγείας.

Βάσει των παραπάνω όλοι οι οδοντοτεχνίτες (βλ. άρθρο 56) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που είναι απόφοιτοι:
α) των πρώην Οδο

© 2018 - Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών

Αριστοτέλους 14 - Αθήνα
 104 32 
Τηλ: 210 52 29 501
 fax: 210 52 46 280

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Web Design & Development: toothnews.gr