ΑΡΧΙΚΗ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear
 
 
       
 

Εδώ μπορείτε να βλέπετε συγκεντρωτικά όλες τις ενέργειες που απαιτούνται απο τον Νόμο για να ξεκινήστε την Ίδρυση του Εργαστηρίου σας.

 
 

 
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ενταξη της διαδικασίας Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικών εργαστηρίων στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)
Η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικών εργαστηρίων, μπορεί πλέον να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Το προαναφερόμενο ειδικό έντυπο ισχύει και για τη διεκπεραίωση των οικείων πιστοποιημένων διαδικασιών από τα ΚΕΠ.
Δημοσίευση απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως    
Σχετική απόφαση (Υπουργείο Υγείας)    
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
A4B-1016-88 FEK-214 B    
A4B-4848-89 FEK-852 B    

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Με βάση την υπ'αριθμ. οικ. 12997/145/Φ.15/28-11-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3284 τ.Β'/08-12-2014) με θέμα "Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας - Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας", τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια απαλλάσσονται από την έκδοση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας.

>> ΦΕΚ 3284 τ.Β'/08-12-2014

 

 

 

© 2024 - Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών

Αριστοτέλους 14 - Αθήνα
 104 32 
Τηλ: 210 52 29 501
 fax: 210 52 46 280

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Web Design & Development: toothnews.gr