ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

  ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 
  ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ -1666 86
 
  ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
 
 
ΝΟΜΟΣ 1666/86 (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 

Τροποιήσεις:

-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του άρθρου 1 - ν. 1666/86
[άρθρο 24  του Ν. 3868 (ΦΕΚ A 129 - 03.08.2010)

-Νόμος 4058 / 2012  Άρθρο 37 (Εξετάσεις για βεβαίωση άδειας μέχρι το τέλος του 2016)
[Ρυθμίσεις για το επάγγελμα των Οδοντοτεχνιτών και των Βοηθών Οδοντοτεχνιτών]

 

Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.]