ΑΡΧΙΚΗ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear

 
 
    Τελευταία Ενημέρωση     ΕΚΛΟΓΕΣ | Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντ/ων
    Νέα - Ανακοινώσεις  
 
 

   

 
 

             
   Εγγραφή - Πανελλήνιος Σύλλογος
                Οδοντοτεχνιτών

Με τον Ν.4461/2017 ΦΕΚ 38’Α «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπανίων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν.4387/2016 και άλλες διατάξεις», στα άρθρα  54-71 συνιστάται ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (Π.Σ.Ο.)– Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείο Υγείας.
Βάσει των παραπάνω όλοι οι οδοντοτεχνίτες που είναι απόφοιτοι: α) των πρώην Οδοντοτεχνικών Σχολών Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε., β) των Τμημάτων Οδοντικής Τεχνολογίας των Σχολών Επιστημών Υγείας - Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι., γ) των Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία οδοντοτεχνίτη της ημεδαπής κατά την κείμενη νομοθεσία, δ) οι κάτοχοι άδειας επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, σύμφωνα με το ν. 1666/1986
υποχρεούνται να εγγραφούν στο νέο Σύλλογο.

>> Δελτίο Τύπου-Διαδικασία Εγγραφής

>> Αίτηση εγγραφής      

  

  Ν.4461 | ΦΕΚ 38 Α' / 28.03.2017

 Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή Π.Σ.Ο.
>>Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Α.Φ.358 / 19-07-2017
>>Αρμοδιότητες Π.Δ.Ε.

>>Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Α.Φ.394 / 10-07-2018
>>ΦΕΚ 173Α / 02-10-2018

>>ΦΕΚ 14 ΥΟΔΔ / 14.01.2019

>>ΦΕΚ B’6151 / 31.12.2018
>>ΦΕΚ Β'6197 / 31.12.2018

- Με την ψήφιση του Νόμου πραγματοποιείται από μέρους της πολιτείας ένα πάγιο αίτημα του οδοντοτεχνικού κλάδου. >>περισσότερα

 

Προκήρυξη  εκλογών  για  την  ανάδειξη  των Οργάνων Διοίκησης του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών ΝΠΔΔ, για τη τριετία 2019-2022

Ημερομηνία  διεξαγωγής  των  εκλογών  ορίζεται η  11η Μαΐου  2019,  ημέρα   Σάββατο, από  08:00π.μ.  μέχρι 20:00μ.μ..

Οι εκλογές θα διεξαχθούν  με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, ενώπιον των εφορευτικών επιτροπών.

Το  δικαίωμα  του  εκλέγειν  και εκλέγεσθαι έχουν  όλοι οι εγγεγραμμένοι οδοντοτεχνίτες στο Π.Σ.Ο..

  >> Δελτίο Τύπου | Προκήρυξη Εκλογών ΠΣΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας θα οριστούν κατά τόπους εκπρόσωποι της δικαστικής αρχής.

Ο εκλογικός κατάλογος για τις πρώτες εκλογές του Π.Σ.Ο. θα είναι όλα τα εγγεγραμμένα μέλη μέχρι την 11η Απριλίου 2019.

Η ολοκλήρωση της εγγραφής κατοχυρώνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την λήψη Αριθμού Μητρώου από τη γραμματεία του Συλλόγου.

  >>Δελτίο Τύπου | Υποψηφιότητες - Επιστολική Ψήφος

Αιτήσεις Υποψηφιοτήτων:

  >>Κεντρικό ΔΣ / Κεντρική ΕΕ

  >>Τοπικό ΔΣ / Τοπική ΕΕ / Αντιπρόσωποι ΓΣ ΠΣΟ

Αποστολή Αιτήσεων:
Email:
poeo@poeo.gr | Fax: 210 5246280

  >>Δελτίο Τύπου | Διαδικασία Επιστολικής Ψήφου

  >>Δελτίο Τύπου | Εκλογικά Κέντρα

  >> Σταυροδοσία

Λίστες Υποψηφίων | Συνδυασμοί:

Πανελλήνια Ένωση Οδοντοτεχιτών

Πανελλήνια Συνεργασία Οδοντοτεχνιτών

 

2η ΥΠΕ | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος |
Σύμβαση
  >>περισσότερα


Εκλογές ΠΣΟ | 11 Μαίου 2019
- Ένσταση κατά της Εκλογικής Διαδικασίας της Πανελλήνιας Ένωσης Οδοντοτεχνιτών
- Απάντηση Ένστασης από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή


1η ΥΠΕ | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος |
Σύμβαση
  >>περισσότερα


Λίστες Υποψηφίων | Συνδυασμοί
Εκλογές ΠΣΟ | 11 Μαίου 2019   >>περισσότερα


Δελτίου Τύπου ΠΣΟ | Εκλογικά Κέντρα
  >>Δελτίο Τύπου


Μήνυμα Προέδρου της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ΠΣΟ
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τις εκλογές στις 11 Μαΐου 2019   >>περισσότερα


Εκλογές ΠΣΟ |
Διαδικασία Επιστολικής Ψήφου  

>>Δελτίου Τύπου


3η ΥΠΕ | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Σύμβαση
Η 3η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) καλεί τους ιδιώτες κατόχους αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά εργαστήρια που ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση  >>περισσότερα


Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ο.Ε.Ο. |
Τριετία 2019 - 2022   >>περισσότερα


5η ΥΠΕ | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Σύμβαση
Ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, καλεί τους ιδιώτες κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά εργαστήρια, που ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση   >>περισσότερα

 


 

 

         

⇒  Περισσότερα Νέα-Ανακοινώσεις

 
             
    Χρήσιμα & Ενδιαφέροντα
    Προσοχή στα Παράνομα Εργαστήρια
    Εκδηλώσεις - Εκθέσεις
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 
 
 
Οι δυσκολίες των καιρών που βιώνουμε όλοι ανεξαιρέτως σε καθημερινή βάση δημιουργούν δεδομένα και υποχρεώσεις που όλοι μας πρέπει να συμβάλλουμε για τη προοπτική ενός καλύτερου αύριο.

Η συσπείρωση των υγιών επιχειρήσεων γύρω από τα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου είναι πρωτεύον σημασίας δίνοντας δύναμη και στήριξη σε όλους μας για να μπορέσουμε να αντισταθούμε στην όλο ένα και σκληρή πραγματικότητα.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο σύλλογος της Αθήνας ζητά τη συμπαράσταση των μελών του στη προσπάθεια να δοθεί ένα τέλος με τα παράνομα εργαστήρια. Ζητούμε όσοι έχουν υπόψη τους εργαστήρια που λειτουργούν παράνομα να τα αναφέρουν είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Μετά τη διασταύρωση των στοιχείων ο σύλλογος θα καταθέτει τα στοιχεία στη κατά τόπους νομαρχία για τα περεταίρω.

Είναι υποχρέωση και σεβασμός όλων μας να περιφρουρήσουμε τον κλάδο και τις επιχειρήσεις μας.  

Ο πρόεδρος,
ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 
 
 
 


 

 

 

© 2019 - Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών

Αριστοτέλους 14 - Αθήνα
 104 32 
Τηλ: 210 52 29 501
 fax: 210 52 46 280

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Web Design & Development: toothnews.gr