ΑΡΧΙΚΗ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear

 

 
 
       
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 

Κοινοποιούμε την απόφαση που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας : Συμπλήρωση και τροποποίηση της ΔΥ1δ/21189/23-4-2010 απόφασης με θέμα: «Ανασυγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής προς Διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη»

ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΝΩ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 του ν.1666/1986 (ΦΕΚ 200 Α' ) «Οδοντοτεχνικό επάγγελμα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις».
β. του άρθρου 13 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α' ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
γ. των άρθρων 26, 42 και 128 του Π. Δ/τος 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α' ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
δ. του άρθρου 24 ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α' ) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
2. Την αριθμ. Υ7/οικ 7456/1994 (ΦΕΚ 700 Β' ) απόφαση με θέμα «Ρύθμιση της διαδικασίας και των λοιπών προϋποθέσεων χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη καθώς και θεμάτων που αφορούν την εξεταστέα ύλη και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία της επιτροπής και τις εξετάσεις των οδοντοτεχνιτών».
3. Την αριθμ. ΔΥ1δ/21189/23-4-2010 απόφαση με θέμα «Ανασυγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής προς Διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη».
4. Το από 23-9-2010 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
5. Το γεγονός ότι η Ιωάννα Φραγκογιάννη έχει αποσπασθεί σε άλλη Υπηρεσία.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την Εξεταστική Επιτροπή προς διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη, η οποία συγκροτήθηκε με την ΔΥ1δ/21189/23-4-2010 απόφασή μας, με αποτέλεσμα η σύνθεσή της να διαμορφώνεται ως εξής:
α. Βασίλειο Χρονόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή, μέλος διδακτικού ερευνητικού προσωπικού Δ.Ε.Π., Τμήματος Οδοντιατρικής, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Ηρακλή Γούσια, Λέκτορα, ομοίως.
β. Παναγιώτα Παρασκευοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, σε αντικατάσταση της Αναστασίας Βιτσαρά, με αναπληρωτή της τον Αναστάσιο Κοφινά, Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης, σε αντικατάσταση του Νικόλαου Καλλίνικου.
γ. Γεώργιο Μενεγάκη, υπάλληλο κλάδου ΠΕ14 (Οδοντίατρο) με βαθμό Α’ εκπαιδευτικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων του 3ου ΕΠΑΛ.Λ Αθηνών, που υπηρετεί στη Νομαρχία Αθηνών - Πειραιώς, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Κικάκη, υπάλληλο κλάδου ΠΕ14 (Οδοντίατρο) με βαθμό Α´ εκπαιδευτικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων του 1ου ΕΠΑΛ.Λ Ζωγράφου, ομοίως.
δ. Ιωάννη Μπαλατσούκα, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), με αναπληρώτριά του την Νικολέτα Χατζηανδρέου, μέλος του Δ.Σ, ομοίως
ε. Ιωάννη Λωρέντη, ως εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών (Π.Ο.Ε.Ο.), με αναπληρωτή του τον Αναστάσιο Κλωνή, ομοίως.
στ. Ηλία Βρύση, ως εκπρόσωπο του Σωματείου Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών Αθήνας - Πειραιά - Περιχώρων, με αναπληρωτή του τον Στυλιανό Ρωμανίδη, ομοίως.
ζ. Ευγενία Δημητροπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας των ΤΕΙ Αθήνας, με αναπληρωτή της τον Αριστείδη Γαλιατσάτο, Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας, ομοίως.
2. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Ελπίδα Γαϊτανίδου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού που υπηρετεί στο Γραφείο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρώτριά της την Ελισάβετ Μίτσουλη, υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού που υπηρετεί στο Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης, σε αντικατάσταση της Ιωάννας Φραγκογιάννη.
3. Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 22-4-2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 

 

© 2024 - Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών

Αριστοτέλους 14 - Αθήνα
 104 32 
Τηλ: 210 52 29 501
 fax: 210 52 46 280

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Web Design & Development: toothnews.gr