ΑΡΧΙΚΗ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear
 
 
       
 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
 
 
 
 
 
>> Περιφέρειες – Διευθύνσεις Υγιεινής
Κατεβάστε το αρχείο
 
>> Περιφέρειες– Υπηρεσίες Βιομηχανίας
Κατεβάστε το αρχείο
 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

CEN

Η CEN, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Τυποποίηση και ιδρύθηκε το 1961 από τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης των χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

Τώρα η CEN συμβάλλει στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με τα τεχνικά πρότυπα τα οποία προωθούν την ελευθεροποίηση των συναλλαγών, την ασφάλεια των εργαζομένων και των καταναλωτών, τη διαλειτουργικότητα των δικτύων, την προστασία του περιβάλλοντος, την εκμετάλλευση των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Ελληνικό μέλος της CEN είναι ο ΕΛΟΤ

 
NORMAPME

Η NORMAPME είναι το «Ευρωπαϊκό γραφείο των τεχνών, του εμπορίου και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την τυποποίηση». Η νομική μορφή της NORMAPME είναι διεθνής, μη κερδοσκοπική ένωση. Δημιουργήθηκε βάσει του Βελγικού νόμου τον Δεκέμβριο του 1996 από την UEAPME και τέσσερις άλλες οργανώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων (EBC, ONE, IFD, Jeune) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα μέλη της NORMAPME αντιπροσωπεύουν 10 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις 28 χώρες της ΕΟΚ, αλλά πέρα από αυτό, η NORMAPME είναι παρούσα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και ακόμα πιο πέρα. Είναι η μοναδική Ευρωπαϊκή οργάνωση που ανταποκρίνεται στα μικρά επιχειρηματικά ενδιαφέροντα για το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης. Η βασική ιδέα που κρύβεται πίσω από την δημιουργία της NORMAPME υιοθετήθηκε στην 2η ευρωπαϊκή διάσκεψη για τις τέχνες και τις μικρές επιχειρήσεις, η οποία διοργανώθηκε στο Βερολίνο στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, το 1994. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποστηρίξει την NORMAPME κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών της λειτουργίας της. Προς το παρόν η NORMAPME έχει υπογράψει σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προσφέρει τις υπηρεσίες τυποποίησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η αποστολή της NORMAPME είναι να υπερασπιστεί τα συμφέροντα όλων των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του συστήματος τυποποίησης και να καλύψει τα κενά και την έλλειψη γνώσης, που έχουν να κάνουν με τα πρότυπα και την τυποποίηση.
Αυτή η αποστολή είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος, καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων. Έτσι χρειάζονται κάποια υποστήριξη, ώστε να βοηθηθούν στην εφαρμογή των υπαρχόντων προτύπων, καθώς επίσης και να ακουστεί η γνώμη τους για τη διαδικασία τυποποίησης. Κύριος στόχος της είναι ν’ αυξήσει την «συνειδητοποίηση» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να βάλει φραγμό στον κύκλο της «χαμηλού επιπέδου» αντιπροσώπευσης των συμφερόντων τους όσον αφορά στην τυποποίηση.

Η ΔΡΑΣΗ
Η δραστηριότητα της NORMAPME έχει τρεις κύριους άξονες: πληροφορίες, διατύπωση προτάσεων για τα πρότυπα και οδηγίες νέας προσέγγισης και προώθησης των συμφερόντων των μικρών επιχειρήσεων για τα ζητήματα τυποποίησης.

Οι πληροφορίες συλλέγονται τόσο για την τρέχουσα όσο και για την προγραμματισμένη τυποποίηση. Για αυτόν το λόγο, οι εμπειρογνώμονες που συστήνονται από τις οργανώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων – μελών μας συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας των Τεχνικών Επιτροπών των ευρωπαϊκών οργανώσεων τυποποίησης ESO (CEN, CENELEC, ETSI) και ISO.

Η NORMAPME, επίσης, συλλέγει τις πληροφορίες για τις νέες οδηγίες ή τις οδηγίες υπό αναθεώρηση. Τα ουσιαστικά μέρη αυτών των πληροφοριών δημοσιεύονται, χρησιμοποιώντας μέσα, όπως δελτία τύπου, συγκεκριμένες εγκυκλίους, ιστοσελίδες και σεμινάρια.

Τα μέλη της NORMAPME, δηλαδή όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι οργανώσεις τους, έχουν την ευκαιρία να διατυπώνουν προτάσεις για βελτίωση των προτύπων και των οδηγιών. Αυτές οι απόψεις συζητούνται στις ομάδες εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να συνταχθούν οι αντιπροσωπευτικές θέσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μόλις οριστικοποιηθούν αυτές οι θέσεις, η NORMAPME τις προάγει στα ESOs, ISO, στα ευρωπαϊκά όργανα και στα διάφορα ΜΜΕ με την έκδοση των άρθρων και των δελτίων τύπου.

ΤΑ ΜΕΛΗ
10 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις χώρες της ΕΟΚ και 12 εκατομμύρια στο σύνολο της Ευρώπης, αποτελούν τα μέλη της NORMAPME (Eurowindoor, ECAP, SI, EBC, EMU, IFD, Jeune, GCI-UICP, EVH, FEPPD, CINET, CPPME, UEAPME)

Περίπου 75 οργανώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ο αριθμός ολοένα και αυξάνεται) αποτελούν τη συνδυασμένη ιδιότητα μέλους NORMAPME και UEAPME.

Ο πιο ουσιαστικός λόγος για να γίνει κάποιος μέλος της NORMAPME είναι η ευκαιρία που του δίνεται ως προς το να επηρεάσει τη σύνταξη των προτύπων τυποποίησης και να μετατραπεί από παθητικός χρήστης σε δράστη των προτύπων τυποποίησης.

 
UEAPME

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Βιοτεχνών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Η φωνή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη

Η UEAPME είναι εργοδοτική οργάνωση, που αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών τεχνών, του εμπορίου και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η UEAPME είναι αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός κοινωνικός εταίρος. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός και ανεξάρτητος οργανισμός.

Ως ευρωπαϊκή οργάνωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η UEAPME ενσωματώνει 78 οργανώσεις μελών που αποτελούνται από εθνικές ομοσπονδίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες κλάδων και άλλα συνδυαζόμενα μέλη, οι οποίες υποστηρίζουν την οικογένεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η UEAPME αντιπροσωπεύει περισσότερες από 11 εκατομμύρια επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περίπου 50 εκατομμύρια άτομα σε ολόκληρη την Ευρώπη

Στόχοι της UEAPME
Οι κύριοι στόχοι UEAPME, ως φωνή των τεχνών, του εμπορίου και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη περιλαμβάνουν:
• Έλεγχο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νομοθετικών διαδικασιών και ενημέρωση όλων των μελών για όλα τα θέματα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν να κάνουν με τις τέχνες, το εμπόριο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
• Αντιπροσώπευση και προώθηση των ενδιαφερόντων, των αναγκών και των απόψεων των οργανώσεων μελών της στα ιδρύματα της ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς.
• Ενίσχυση των μελών της σε επίπεδο ακαδημαϊκό, τεχνικό και νομικό, σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ .
Υποστήριξη της ιδέας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και συμβολή στην ευρωπαϊκή συνεργασία.

Ως αναγνωρισμένη φωνή για τα συμφέροντα των τεχνών, του εμπορίου και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την Ευρώπη, η UEAPME ενεργεί ως «ρυθμιστής» του τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχει τον άμεσο ρόλο σε όλη την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει κάποια επίδραση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό γίνεται εφικτό μέσω της διατήρησης άμεσων διασυνδέσεων και των επαφών με τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι, από αυτή τη θέση της η UEAPME ενισχύεται ως κοινωνικός εταίρος.

Η UEAPME προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι τα συμφέροντα των τεχνών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λαμβάνονται υπόψη σε όλο το φάσμα του νομοθετικού πλαισίου στο οποίο και ασκεί επίδραση. Μερικές από τις βασικές νομοθετικές περιοχές στις οποίες ενεργοποιείται η UEAPME περιλαμβάνουν: οικονομική και φορολογική πολιτική, απασχόληση και κοινωνική πολιτική, πολιτική για το περιβάλλον, επιχειρηματική πολιτική, εσωτερική αγορά, Νομικά Θέματα.

Ελληνικό μέλος της UEAPME είναι η ΓΣΕΒΕΕ

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ


  Διεύθυνση: Rue Jacques de Lalaing 4, B-1040, Brussels
  Τηλέφωνο: 00.32.(0)2.2310573,
  Fax: 0032-2-2305027
  e-mail: feppd@kmonet.org
  http:// www.feppd.orgΗ FEPPD είναι η Ευρωπαϊκή και Διεθνής Ομοσπονδία των Οδοντοτεχνιτών. Το Συμβούλιο της FEPPD συναντιέται τέσσερις φορές ετησίως. Το εκλεγμένο συμβούλιο εξετάζει τις καθημερινές εργασίες και τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις.

Κατόπιν αποφάσεων των ΕΓΣ και των Δ.Σ. αναλαμβάνουν εργασίες δύο βασικές ομάδες εργασίας: η Πολιτική Ομάδα Εργασίας και η Τεχνική Ομάδα Εργασίας, οι οποίες και διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην οργάνωση. Οι δύο πρόεδροί τους είναι συνήθως οι αντιπρόεδροι της FEPPD. Τα μέλη των ομάδων εργασίας έχουν καθοριστικό ρόλο στις εθνικές και διεθνείς συνεδριάσεις υποστηρίζοντας τις θέσεις της FEPPD και κατ’ επέκταση όλων των εθνικών ομοσπονδιών των οδοντοτεχνιτών.

Η καρδιά της FEPPD βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Όλες οι συνεδριάσεις συντονίζονται εκεί, καθώς στις Βρυξέλλες μπορούν να υπάρξουν και να διατηρηθούν όλες οι σημαντικές διασυνδέσεις με άλλες οργανώσεις.

Εκτός από την αντιπροσώπευση των οδοντοτεχνιτών, η FEPPD έχει, επίσης, διάφορες εξουσιοδοτήσεις στο γενικό τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Βιοτεχνών, Εμπορίου & Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την τυποποίηση (NORMAPME)

Μέσω της των εμπειρογνωμόνων της, που λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις των UEAPME και NORMAPME στις Βρυξέλλες, όπως π.χ. η ομάδα εμπειρογνωμόνων ιατρικών συσκευών, και στις συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) κ.λπ.), η FEPPD μετέχει δυναμικά στις ευρωπαϊκές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

 
 

 

© 2024 - Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών

Αριστοτέλους 14 - Αθήνα
 104 32 
Τηλ: 210 52 29 501
 fax: 210 52 46 280

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Web Design & Development: toothnews.gr